Pakkujale

  • Pakkuja ei pea uute müügipäringute hankimiseks kontorist lahkuma ja isegi mitte telefonitoru haarama, sest getITwise toob just tema tegevusvaldkonnale sobivad müügipäringud koju kätte.
  • Vali hange, millele soovid teha pakkumist.
  • Täida kõik hankes nõutud väljad.
  • Kõikide hanke osade kohta saab küsida lisaküsimusi.
  • Ühele hankele saab teha mitu pakkumist.
  • Pakkumised ei ole juriidiliselt siduvad ja neist on võimalik taganeda.
  • Hankija ja pakkujad on kuni võitja väljakuulutamiseni üksteisele anonüümsed.