Hankijale

  • Hankija ei pea kulutama oma ajaressurssi, et leida õige pakkuja soovitavale tootele/teenusele. Piisab hanke sisestamisest keskkonnas, et saada oma ala tegijatelt pakkumisi. Kui ülemus käsib küsida kolm konkureerivat pakkumist, siis just getITwise on kõige õigem koht, kus seda kiiresti teha saab.
  • Hankija saab sisestada hanke mistahes IT-ga seotud teenuse, keerukama IT-lahenduse või toote kohta.
  • Kui hankija ei tea millised on täpsed hangitava toote/teenuse parameetrid, saab sisestada eelhanke, kus on võimalik kirjeldada vaid vajadust ja oodatavat kasu. Eelhankele pakkumisi teha ei saa.
  • Hankele määratakse kestus, mille lõppedes tuleb 1 nädala jooksul välja kuulutada hanke võitja. Kui nõutud aja jooksul võitjat välja ei kuulutata, muutub hange automaatselt läbikukkunuks.
  • Hange ei ole juriidiliselt siduv ja sellest on võimalik taganeda.
  • Hankija ja pakkujad on kuni võitja väljakuulutamiseni üksteisele anonüümsed.