Kasutustingimused

 • Registreerumisel getITwise keskkonna kasutajaks, nõustub kasutaja koheselt keskkonna kasutus- ja privaatsustingimustega.
 • Kasutustingimused kehtivad kõigis keskkonna osades ja keskkonnaga seotud andmevahetuse kanalites ning infokandjates (teavitused, dokumentatsioon, tegevusplaan jne).
 • Kasutustingimused kohalduvad kõikidele keskkonna kasutajatele.
 • GIW võimaldab hankida mistahes IT-ga seotud teenuseid ja kaupu, mis ei lähe vastuollu EV ja EU seaduste, ega heade tavadega.
 • Registreerunud kasutaja nõustub hanke või pakkumise sisestamisel avalikustama sisestatud infot.
 • Pakkumise sisestamisel kinnitab pakkuja, et nõustub hanke tingimustega.
 • Käimasoleva hanke käigus ei tohi avalikustada kumbki pool (hankija ja pakkuja) oma kontaktandmeid, ega neid ka küsida muude kanalite kaudu suhtlemiseks.
 • Hanke/eelhanke avalikustamine ja võitja väljakuulutamine ei ole hankijale juriidiliselt siduvad.
 • Pakkumise avalikustamine ei ole juriidiliselt siduv pakkumise tegijale.
 • Nii hankest kui ka pakkumisest on võimalik taganeda.
 • GIW ei taga, et keskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.
 • Pretensioone nii hankijate kui ka pakkujate kohta saab esitada: pretensioon@getitwise.ee
 • Lisaks kasutustingimustele reguleerivad getITwise keskkonna ja selle kasutajate vahelisi suhteid Privaatsustingimused ja väljakujunenud head tavad.
 • Keskkonna kasutamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivast seadusandlusest.
 • GIW on õigus vajadusel sekkuda ja lugeda kasutajate omavahelist keskkonnasisest vestlust. GIW kasutab seda õigust ainult juhul, kui on kahtlus, et kasutaja rikub GIW kasutustingimusi või on kasutaja kohta laekunud pretensioon.
 • GIW võib eksponeerida pakkumist teinud ettevõtte logo oma keskkonna esilehel teiste keskkonna pakkujate seas. Kui pakkuja ei ole sellise tegevusega nõus, siis palume pakkujal GIW meeskonnaga ühendust võtta ja GIW eemaldab logo keskkonnast.

Mõisted

 • GIW – getITwise keskkond
 • Keskkond – getITwise hankekeskkond, kuhu saab lisada hankeid ja teha nendele pakkumisi
 • Kasutaja – keskkonna kasutaja
 • Püsikasutaja - keskkonna registreerunud kasutaja
 • Hange – kasutaja poolt sisestatud hange
 • Eelhange – kasutaja poolt sisestatud eelhange (kui sisestaja soovib saada “päris” hankeks sisendit ja nõuandeid)
 • Pakkumine – hankele tehtud pakkumine
 • Dokumendid – hankele lisatud dokumendid
 • Tegevusplaan – hankejärgsete tegevuste plaan, mida saab sisestada ja jälgida keskkonnas

Kasutamise tasu

Get IT Wise IT-hankekeskkonna kasutamine on tasuta kuni 2019 aasta lõpuni. Alates 01.01.2020 muutub Get IT Wise keskkonnas nii hankimine, kui ka pakkumine tasuliseks. Teenuse eest tasumine toimub Get IT Wise esitatud arvete alusel.

 • Hanke loomise tasu - 1,2€ koos km-ga
 • Hankes osalemise tasu (pakkumiste tegemise arv ei ole piiratud) - 5,7€ koos km-ga